Om læreverket

Norges historie gir en enkel innføring i historien fra istiden til det moderne Norge. 

Boka forteller om begivenheter og kjente personer som har hatt betydning for utviklingen av velferd og demokrati, og som har formet det norske språket og kulturarven.

Norges historie utdyper temaer i læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, og vil gi et godt grunnlag for å forstå det norske samfunnet, samtidig som man lærer ord som går igjen i norske medier og samfunnsdebatt. Boka er også velegnet for alle som ønsker en oppfriskning av allmennkunnskap om Norge, presentert på et enkelt språk.

Læreverket består av:

  • Grunnbok 
  • Gratis fagnettsted for elever og lærere

Vi har mottatt støtte fra Utdanningsdirektoratet til deler av det digitale innholdet.