Velkommen til Norges historie på nett


Nettstedet er lagt opp etter kapitlene i boka. Hvert kapittel har forskjellige interaktive oppgaver, repetisjonsspørsmål med fasit og lenker til fordypningsstoff.

Norges histoire cover

Nettstedet inneholder:

- lydsamlinger til hvert kapittel

- ulike typer refleksjonsoppgaver

- tilrettelagte bilde- og film-/videosamlinger

- oppsummering av kapitlene, faglige begreper og ordlister på arabisk, burmesisk, kurdisk sorani, persisk, somali og tigrinja

Lykke til!