Repetisjonsoppgaver. Kap. 4 Norge under Danmark

 1. Hva var reformasjonen?
 2. Hva betydde det at Norge ble protestantisk?
 3. Hva er konfirmasjon?
 4. Hvilken betydning fikk Kristian 4. for Norge?
 5. Hva vil det si at kongen ble eneveldig etter 1660?
 6. Hva var en embetsmann, og hvilke oppgaver hadde amtmenn, offiserer, tollere, sorenskrivere og prester?
 7. Hva var en husmann?
 8. Hva var en fiskerbonde?
 9. Hva var forskjellene mellom bofaste samer og reindriftssamer?
 10. Hvordan ble samene kristnet?
 11. Hva vil det si at kongen brukte privilegier og monopoler for å få større inntekter?
 12. Hvilke metaller ble produsert i Norge på 1600- og 1700-tallet?
 13. Hva var en oppgangssag?
 14. Hvilke norske byer vokste sterkt på grunn av handel med trelast?
 15. Hvilke yrker hadde folk som bodde i byene?
 16. Hvorfor ble Hans Nielsen Hauge og Kristian Lofthus fengslet som opprørere?
 17. Hva var den franske revolusjon?
 18. Hva vil det si at et land er nøytralt?
 19. Hvorfor valgte danskekongen å ta parti med Napoleon i krigene mellom 1807 og 1814?
 20. Hva ble bestemt i Kieltraktaten?