Repetisjonsoppgaver. Kap. 3 Middelalderen

 1. Når begynner og slutter middelalderen i norsk historie?
 2. Hva gjorde den katolske kirken med Olav Haraldsson etter at han var død?
 3. Hva er et mirakel?
 4. Hvorfor ble kirken så rik i middelalderen?
 5. Hva het lederen for den katolske kirken i Norge?
 6. Hvem var birkebeinerne?
 7. Hva er en leilending?
 8. Hva gjorde sysselmannen?
 9. Hvem var det som satt i Riksrådet og hjalp kongen med å styre landet?
 10. Hvordan ser det norske riksvåpenet ut?
 11. Hvilke varer ble kjøpt og solgt i byene?
 12. Hvilke byer var de største i Norge i middelalderen?
 13. Hva er Snorre Sturlason mest kjent for?
 14. Hvilke øyer i Atlanterhavet var norske i storhetstiden?
 15. Hvorfor var Svartedauden en katastrofe for Norge?
 16. Hvordan ble den norske kongefamilien påvirket av Svartedauden?
 17. Hva skjedde med den norske adelen etter 1349?
 18. Hva var Hansa-forbundet?
 19. Hvordan påvirket hanseatene handelen mellom Norge og utlandet?
 20. Hvordan skaffet den katolske kirken seg store inntekter mot slutten av middelalderen?
 21. Hvordan prøvde den norske erkebiskopen å forhindre at danskekongen overtok styret av Norge?