Kapittel 1: Forhistorien (10 000 f.Kr. - 800 e.Kr.)

Den lengste delen av norgeshistorien kaller vi forhistorien. Den strekker seg over mange tusen år, og vi deler den  inn i steinalder, bronsealder og jernalder.

Hva husker du fra dette kapitlet i boka? Her kan du teste kunnskapene dine gjennom ulike typer oppgaver.

  Hvorfor kom de første menneskene til Norge? kanskje var det jegere som fulgte etter en flokk reinsdyr som kom over isen mellom fastlandet i sør og norskekysten? Hvorfor kom de første menneskene til Norge? kanskje var det jegere som fulgte etter en flokk reinsdyr som kom over isen mellom fastlandet i sør og norskekysten? (NTBscanpix)

 

Begrep

 • Forhistorien: Den eldste delen av Norges historie, fra ca. 10 000 f.Kr. til 800 e.Kr. Kunnskapen om tidsrommet bygger i hovedsak på arkeologiske funn. Perioden deles inn i stein-,bronse-, og jernalder. In English
 • Steinalderen: Tiden fra ca. 10 000 f.Kr. til 1800 f.Kr. da menneskene brukte stein, bein og tre til redskaper og våpen. I eldre steinalder (til omkring 4000 f.Kr.) skaffet folk seg mat ved å jakte og fiske. I yngre steinalder (4000 f.Kr. til 1800 f.Kr.) begynte familiene å dyrke jorda og holde husdyr. Derfor kalles yngre steinalder også bondesteinalderen. In English
 • Bronsealderen: Tiden fra ca. 1800 til 500 f.Kr., da de rikeste bondefamiliene skaffet seg redskaper og våpen av bronse. In English
 • Jernalderen: Tiden fra ca. 500 f.Kr. til 800 e.Kr. I denne perioden lærte folk flest å lage jern ved å smelte malm fra myrer. Jernet gjorde det mulig å lage bedre redskaper og våpen. In English
 • Helleristninger: Tegninger på steinflater som forteller om steinalderens naturreligion og bronsealderens fruktbarhetsreligion. In English
 • Indoeuropeere: Bondefolk fra Sentral-Asia som på 2000-tallet f.Kr.utvandret til India, Iran og Europa. De hadde opprinnelig et felles språk som seinere ble splittet i forskjellige nye språk, som for eksempel germansk, latinsk, keltisk, iransk og slavisk. Norsk er et germansk språk som har mye til felles med svensk og dansk. De fleste moderne språk i Europa tilhører den indoeuropeiske språkfamilien. In English
 • Ard: Plog av tre. In English
 • Bronselur: Blåseinstrument av bronse som ble brukt i religiøse seremonier. In English
 • Høvdinger: Ledere for bøndene i bronsealderen, jernalderen og vikingtiden. De bodde på de rikeste gårdene. In English
 • Urnordisk: Germansk språk som ble snakket i Norge i jernalderen. Fra urnordisk stammer vikingtidens norrøne språk og moderne norsk, svensk, dansk og islandsk. In English
 • Runer: Alfabet som ble brukt i Norden i jernalderen og vikingtiden. In English
 • Kelterne: Indoeuropeisk folk som spredte kunnskap om produksjon av jern. I dag snakkes det keltiske språk i Storbritannia, Irland og Frankrike In English