Kapittel 8: Velferdsstat og velstand (1945 - 72)

Fra 1945 til 1972 var det Arbeiderpartiet som dominerte det politiske livet i Norge. Nye trygder, sykehus, skoler og boliger fjernet mange sosiale ulikheter og mye fattigdom. Økonomien gikk så bra at arbeidsløsheten nesten forsvant, og folk flest fikk råd til å kjøpe flere varere og tjenester.

Konflikten mellom USA og Sovjetunionen etter 1945 førte til at Europa ble delt mellom øst og vest. Norge valgte å støtte vestmaktene og ble medlem av forsvarsalliansen NATO. I 1972 sa et flertall i folket nei til medlemsskap i EF. Denne organisasjonen heter i dag EU og arbeider for et tettere samarbeid mellom landene i Europa.

Hva husker du fra boka? Bruk oppgavene og test kunnskapene dine. 

Høyblokker i Groruddalen i Oslo i 1960-årene. Høyblokker i Groruddalen i Oslo i 1960-årene. (NTBscanpix)

Begrep

 • statsbudsjett: Oversikt over statens inntekter og utgifter for ett år. Budsjettet blir foreslått av regjeringen og vedtatt av Stortinget hver høst. In English
 • velferdsstat: En stat som gir hjelp til alle på grunn av sykdom, sosiale problemer, alder eller arbeidsledighet. Den sørger også for at alle får rett til utdannelse. In English
 • Einar Gerhardsen: Statsminister fra Arbeiderpartiet som gjorde en stor innsats under gjenreisningen av landet og utbygging av velferdsstaten mellom 1945 og 1965. In English
 • De Forente Nasjoner (FN): Verdensorganisasjon opprettet i 1945 for å sikre fred, økonomisk og sosial utvikling og menneskerettigheter. In English
 • NATO: Forsvarsallianse stiftet i 1949 som forplikter medlemmene til å hjelpe hverandre hvis de blir angrepet. In English
 • Marshall-hjelp: Økonomisk og teknisk hjelp til Europa fra USA til gjenreisning etter andre verdenskrig og for å stoppe spredning av kommunismen. In English
 • Den kalde krigen: Konflikt (motsetningsforhold) mellom det kapitalistiske USA og det kommunistiske Sovjetunionen og deres allierte. In English
 • Sosialistisk Folkeparti: Politisk parti stiftet i 1961 i protest mot atomopprustningen i NATO. Partiet skiftet navn til Sosialistisk Venstreparti (SV) i 1975. In English
 • Statens husbank: Bank som gir lån med lav rente og lang nedbetalingstid til husbyggere. In English
 • UNHCR: FNs flyktningeorganisasjon. In English
 • UNICEF: FNs hjelpeorganisasjon for barn. In English
 • EF/EU (Europeiske fellesskap): Organisasjon som arbeider for et nærmere økonomisk og politisk samarbeid mellom statene i Europa. I 1993 skiftet den navn til EU (Den europeiske union). In English
 • Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF: Organisasjon som samlet bønder, fiskere, sosialister og folk fra motkulturene til kamp mot EF før folkeavstemningen i 1972. In English