Lydfiler til kapittel 8

  • Introduksjon til Velferdsstat og velstand (1945 - 1972) s. 101 1:00
  • Gjenoppbygging og sosial trygghet s. 102 - 103 3:43
  • FN, Marshallhjelp og NATO s. 104 - 105 3:14
  • Vekst og modernisering s. 106 - 107 2:41
  • Velstand, miljøprotest og ungdomsopprør s. 110 - 11 3:19
  • Hjelp til fattige land s. 108 - 109 1:44
  • Norge sier nei til EF s. 112 - 113 3:00