Lydfiler kapittel 7

  • Introduksjon til Norge i krig s. 89 0:57
  • Kampene i 1940 s. 90 - 91 2:10
  • Det tyske styret s. 92 - 93 2:47
  • Samarbeid med tyskerne s. 94 - 95 2:42
  • Motstand s. 96 - 97 2:21
  • Nazistene taper s. 98 - 99 2:29