Lydfiler til kapittel 5

  • Introduksjon til Norge i union med Sverige s. 57 1:27
  • Eidsvollsgrunnloven s .58 - 59 4:04
  • Inn i union med Sverige s. 60 - 61 4:27
  • Industralisering s. 62 - 63 3:53
  • Modernisering av landbruket s. 64 - 65 2:08
  • Utvandringen til Amerika s. 66 - 67 3:59
  • Folket organiserer seg s. 68 - 69 3:05
  • Norge får politiske partier s. 70 - 71 2:44
  • Norsk nasjonalisme s. 72 - 73 3:27
  • Ut av unionen med Sverige s. 74 - 75 2:48