Sametinget:

Folkevalgt organ for den samiske befolkningen i Norge. Forsamlingen har rådgivende myndighet og møttes for første gang i 1989.

 

Sametinget (The Sámi Parliament) – Elected assembly for the Sámi population in Norway. The assembly has advisory power and convened for the first time in 1989.

 

Tekstreferanse