Kåre Willoch:

Statsminister fra Høyre 1981-1986. Han ledet en regjering som åpnet for mer konkurranse i næringslivet, lavere skatter og mindre statlig styring.

 

Kåre WillochPrime minister from the Conservative Party 1981–1986. He headed a government that opened up to more competition in industry, lower taxes and less state governance.

Tekstreferanse