Marshall-hjelp:

Økonomisk og teknisk hjelp til Europa fra USA til gjenreisning etter andre verdenskrig og for å stoppe spredning av kommunismen.

 

Marshall-hjelp (Marshall aid) – Financial and technical aid from the USA to Europe for reconstruction after the Second World War and for halting the spread of communism.

Tekstreferanse