De Forente Nasjoner (FN):

Verdensorganisasjon opprettet i 1945 for å sikre fred, økonomisk og sosial utvikling og menneskerettigheter.

 

De Forente Nasjoner (FN) (The United Nations) – World organization established in 1945 to ensure peace, economic and social development, and human rights.

Tekstreferanse