statsbudsjett:

Oversikt over statens inntekter og utgifter for ett år. Budsjettet blir foreslått av regjeringen og vedtatt av Stortinget hver høst.

 

statsbudsjett (state budget) – Overview of the state’s revenue and expenditure for a single year. Each autumn, the government proposes a budget that must be approved by the Storting.

Tekstreferanse