London-regjeringen:

Norsk regjering som oppholdt seg i London fra 1940 til 1945 under ledelse av statsminister Johan Nygaardsvold.

 

London-regjeringen (the London Government) – Norwegian government which stayed in London from 1940 to 1945, under the leadership of Prime Minister Johan Nygaardsvold.

Tekstreferanse