Nazismen:

Politisk ideologi som ville avskaffe demokratiet og opprette en ettpartistat ledet av en fører med stor makt. Nazismen var sterkt rasistisk og gikk inn for å skape et germansk herrefolk som skulle styre Europa, bekjempe jøder og kommunister og undertrykke slaviske folk.

 

Nazismen (Nazism) – Political ideology seeking to abolish democracy and establish a one-party state led by an omnipotent leader. Nazism was strongly racist and sought to create a Germanic master race that was to rule Europe, fight Jews and communists and oppress the Slavic peoples.

Tekstreferanse