borgerlig parti:

Parti som representerer middelklassen/funksjonærer og som er kritisk til arbeiderbevegelsens sosialistiske løsninger.

 

borgerlig parti (non-socialist party) – Political party that represents the middle class/white-collar professions and is critical of the socialist solutions propounded by the labour movement.

Tekstreferanse