Arbeiderpartiet:

Politisk parti stiftet i 1887 for å kjempe fram bedre kår for arbeiderklassen

 

Arbeiderpartiet (The Labour Party) – Political party established in 1887 to seek to improve the conditions of the working class.

 

Tekstreferanse