Høyre:

Politisk parti stiftet i 1884 som fikk mest støtte fra embetsmenn, bedriftseiere, storbønder og folk fra middelklassen i byene.

 

Høyre (The Conservative Party) – Political party established in 1884, initially gaining support mostly from government officials, enterprise owners, wealthy landowners and the urban middle class.

Tekstreferanse