ungdomslag:

Forening som ville styrke norsk bondekultur og få Norge ut av unionen med Sverige.

 

ungdomslag (youth association) – Association working to strengthen rural Norwegian culture and abolish the union with Sweden.

 

Tekstreferanse