Den industrielle revolusjon:

Varer ble lagd i fabrikker drevet av maskiner uten muskelkraft.

 

Den industrielle revolusjon (The Industrial Revolution) Goods were made in factories driven by machines, without the use of muscle power.

Tekstreferanse