vetorett:

Bestemmelse i Grunnloven om at kongen har rett til å si nei til en lov vedtatt av Stortinget

 

vetorett (right of veto) Provision in the Constitution saying that the king may reject a law adopted by the Storting.

Tekstreferanse