grunnlov:

En lov som bestemmer hvordan en stat skal styres.

 

grunnlov (constitution) Law that decides how a state is to be governed.

Tekstreferanse