reindriftssamer:

Samer som lever av å holde tamrein.

 

reindriftssamer – Sámi people who make a livelihood from keeping domestic reindeer.

Tekstreferanse