fogd:

Lokal embetsmann som hadde politimyndighet og krevde inn skatt og bøter.

 

fogd (bailiff) – Local official who enforced laws and collected taxes and fines.

Tekstreferanse