årestue:

bolighus av tømmerstokker med jordgulv, ildsted midt på golvet og et røykhull (ljore) i taket.

 

årestue – (open-hearth house) Timbered residential house with an earthen floor, an open hearth in the middle and a hole in the roof (called “ljore”) for letting out smoke.

Tekstreferanse