adel:

Familier som tilhørte overklassen (aristokratiet) i en stat.

 

adel (nobility) – Families who belong to the upper classes (aristocracy) of a state.

Tekstreferanse