Olav Haraldsson:

Konge som kjempet for å innføre kristendommen i Norge. Etter sin død ble han gjort til helgen av den katolske kirken og fikk navnet Olav den hellige.

 

Olav Haraldsson – King who fought to introduce Christianity in Norway. After his death, he was canonized by the Catholic church and named Saint Olav.

Tekstreferanse