Hedeby:

Danmarks største vikingby som lå sør på Jylland.


Hedeby
– Denmark’s largest Viking town, located in the south of Jutland.

Tekstreferanse