Myte:

Fortelling om guder og om hvordan verden har blitt til.

Myte (myth) – Narrative about gods and how the world was created.

 

Tekstreferanse