Historisk tid:

Tiden etter 800 e.Kr. Fra og med vikingtiden brukes først og fremst skriftlige kilder for å beskrive det som har skjedd.

 

Historisk tid (historic time) – The time after 800 CE. From the Viking Age onwards, we can rely on written sources for descriptions of historic events.

 

Tekstreferanse