Vikinger:

Sjøfolk fra Nordensom dro på handels- og plyndringsferder.


Vikinger
(Vikings) – Seafarers from the Nordic countries who set out on trading missions and plundering raids.

Tekstreferanse