Høvdinger:

Ledere for bøndene i bronsealderen, jernalderen og vikingtiden. De bodde på de rikeste gårdene.


Høvdinger
(chieftains) – Leaders of landowners in the Bronze Age, Iron Age and Viking Age. They lived on the wealthiest farms.

Tekstreferanse