Bronselur:

Blåseinstrument av bronse som ble brukt i religiøse seremonier.


Bronselur
(bronze lur/lure) Wind instrument which was made of bronze and used for religious ceremonies.

Tekstreferanse