Bronsealderen:

Tiden fra ca. 1800 til 500 f.Kr., da de rikeste bondefamiliene skaffet seg redskaper og våpen av bronse.


Bronsealderen
(The Bronze Age) – The period from 1800 to 500 BCE, when the richest landowning families acquired tools and weapons made of bronze.

Tekstreferanse