Repetisjonsoppgaver til kap.8. Velferdsstat og velstand 1945 - 1972

 

 1. Hvorfor ble statsminister Einar Gerhardsen så populær etter 1945?
 2. Hvordan brukte Arbeiderpartiet staten for å styre økonomien?
 3. Hvordan ble velferdsstaten bygd ut i de første tiårene etter andre verdenskrig?
 4. Hva gjorde Norge for å støtte FN?
 5. Hva var ”den kalde krigen”?
 6. Hvorfor mottok Norge Marshall-hjelp og meldte seg inn i NATO?
 7. Hvordan ble landbruket og fisket modernisert i 1940- og 1950-årene?
 8. Hva menes med ”kjøkkenrevolusjonen”?
 9. Hvordan ble Norge ”amerikanisert” i 1950-årene?
 10. Hvorfor begynte Norge å gi utviklingshjelp til fattige land?
 11. Hvorfor og på hvilken måte ble u-hjelpen forandret i 1990-årene?
 12. Hvordan prøvde politikerne å bremse flyttingen fra landsbygda?
 13. Hvilke miljøproblemer ble tydelige i slutten av 1960-årene?
 14. Hva gjorde politikerne for å løse miljøproblemene?
 15. Hva var ungdomsopprøret?
 16. Hva var mange studenter misfornøyd med på slutten av 1960-tallet?
 17. Hvordan samarbeidet flere vest-europeiske stater i EF?
 18. Hvorfor sa et flertall nei til norsk medlemskap i EF i 1972?