Repetisjonsoppgaver. Kap. 9 Det moderne Norge

 1. Hvordan fikk den norske staten store inntekter fra olje- og gassproduksjon fra 1970-årene?
 2. Hvordan var norske ingeniører med på å bygge ut olje- og gassfeltene til havs?
 3. Hvor og på hvilken måte ble mesteparten av den norske gassen eksportert?
 4. Hvem ble regnet som fattige i 1980-årene?
 5. Hvordan ble Norge forandret av regjeringene til statsminister Kåre Willoch fra Høyre i 1980-årene?
 6. Hvilke politiske meninger hadde velgere som stemte på Fremskrittspartiet?
 7. Hvordan ble den norske politikken overfor samene endret etter andre verdenskrig?
 8. Hvorfor ble byggingen av kraftverket ved Altaelva i Finnmark så viktig for samene?
 9. Hva mens med ”kvinnerevolusjonen” på slutten av 1900-tallet?
 10. Hvem er Gro Harlem Brundtland?
 11. Hva vil det si at Norge ble et flerkulturelt land?
 12. Hva skjedde 22. juli 2011?
 13. Hvorfor stemte et flertall av nordmennene mot medlemskap i EU i 1994?
 14. Hva er EØS-avtalen?
 15. Hvordan ble det norske forsvaret brukt etter 1990?
 16. Hva er Nobels fredspris?
 17. Hvordan forandret datateknologien det norske samfunnet?