Repetisjonsoppgaver. Kap. 7 Norge i krig

 1. Hvorfor angrep Tyskland Norge den 9. april 1940?
 2. Hvorfor var så det viktig at det tyske krigsskipet ”Blücher” ble senket?
 3. Hvorfor valgte den norske regjeringen å dra til London i 194
 4. Hvordan prøvde Hitler å forandre det norske politiske systemet høsten 1940?
 5. Hvordan ble den norske sivilbefolkningen behandlet av tyskerne under andre verdenskrig?
 6. Hvilke norske ressurser var nyttige for tyskerne?
 7. Hvorfor valgte en del nordmenn å samarbeide med nazistene?
 8. Hvorfor ble Vidkun Quisling dømt til døden?
 9. Hva var grunnene til at folk meldte seg inn i Nasjonal Samling (NS)?
 10. Hvorfor støttet de fleste nordmenn den hemmelige motstandsbevegelsen Hjemmefronten?
 11. Hvordan motarbeidet Hjemmefronten tyskerne og NS?
 12. Hvorfor fikk kommunistene (NKP) flere tilhengere under krigen?
 13. Hva gjorde regjeringen i London for å hjelpe til i kampen mot Hitler-Tyskland?
 14. Hvorfor mener mange at sjøfolkene sto for den største norske innsatsen i krigen mot nazismen?
 15. Hvilken rolle spilte kong Haakon 7. under andre verdenskrig?
 16. Hva skjedde i Nord-Norge i 1944/1945?
 17. Hvordan ble de norske nazistene og tyske krigsforbrytere behandlet etter krigen?
 18. Når ble det slutt på dødsstraff i Norge?
 19. Hvordan sluttet andre verdenskrig i Norge?