Repetisjonsoppgaver. Kap. 5 Norge i union med Sverige

 1. Hvordan reagerte mange nordmenn da de ble kjent med innholdet i Kiel-traktaten?
 2. Hvem var Kristian Fredrik og hva ville han gjøre i Norge?
 3. Hva ble prins Kristian Frederik og landets mektigste menn enige om i begynnelsen av 1814?
 4. Hvem var Karl Johan?
 5. Hvem skulle ifølge Grunnloven dele den politiske makten i landet?
 6. Hvem fikk rett til å velge representanter til Stortinget i 1814?
 7. Hvilke oppgaver fikk Stortinget?
 8. Hvilke oppgaver fikk kongen og regjeringen?
 9. Hvilke oppgaver fikk domstolene?
 10. Hvordan så Eidsvollsmennene på jøder og katolikker?
 11. Hvordan sluttet krigen mellom Norge og Sverige i 1814?
 12. Hvor mye fikk kongen og den svenske regjeringen bestemme i Norge fra 1814 til 1905?
 13. Hvem var Marcus Thrane?
 14. Hva skjedde da den industrielle revolusjonen kom til Norge?
 15. Hva gjorde arbeiderne for å få høyere lønn og bedre arbeidsforhold?
 16. Hvordan ble landbruket forandret på slutten av 1800-tallet?
 17. Hvorfor reiste mange nordmenn til USA?
 18. Hvorfor ble det stiftet mange organisasjoner før 1905?
 19. Hva er motkulturene?
 20. Hva het de første politiske partiene og hvem støttet dem ved valgene?
 21. Hva var innholdet i den norske nasjonalismen før 1905?
 22. Hvorfor ønsket mange nordmenn å bryte ut av unionen med Sverige?
 23. Hvordan sluttet unionskonflikten mellom Norge og Sverige?