Repetisjonsoppgaver. Kap. 6 Det frie Norge

 1. Hva ble elektrisiteten brukt til i årene etter 1905?
 2. Hvilke sosiale reformer ble gjennomført av Venstre mellom 1905 og 1914?
 3. Hvilke rettigheter fikk kvinnene fra 1880-årene til 1913?
 4. Hvilke saker kjempet Katti Anker Møller for ?
 5. Hvordan ble Norge behandlet av England og Tyskland under første verdenskrig?
 6. Hva skjedde med leveforholdene til vanlige folk under verdenskrigen?
 7. Hva var Folkeforbundet?
 8. Hva vil det si at deler av arbeiderbevegelsen ble revolusjonær i 1920-årene?
 9. Hvordan prøvde de borgerlige partiene å bekjempe arbeiderbevegelsen i mellomkrigsårene?
 10. Hvordan viste arbeiderbevegelsen at den var misfornøyd med det borgerlige samfunnet i 1920- og 1930-årene?
 11. Hva var innholdet i Arbeiderpartiets kriseprogram?
 12. Hva er Hovedavtalen?
 13. Hvordan ble samer, kvener, tatere og romfolk diskriminert i mellomkrigsårene?
 14. Hvilke nye hjelpemidler gjorde husarbeidet lettere i 1930-årene?
 15. Hva gjorde flere og flere mennesker i fritiden i 1930-årene?
 16. Hvilke områder fikk Norge herredømme over i mellomkrigstiden?
 17. Hvilken politikk førte Norge i Folkeforbundet?
 18. Hvorfor trodde mange nordmenn at Norge ville klare å holde seg utenfor en ny krig mellom stormaktene i Europa?
 19. Hva sto på programmet til det nazistiske partiet Nasjonal Samling?