Repetisjonsoppgaver. Kap. 2 Vikingtiden

 1. Når var vikingtiden?
 2. Hva skjedde med det engelske klosteret Lindisfarne i 793?
 3. Hva tok vikingene med seg når de seilte ut for å røve?
 4. Hva betyr ordet viking?
 5. Hvilke egenskaper hadde vikingskipene?
 6. Hvilke våpen brukte vikingene?
 7. Hvorfor var vikingene så gode til å krige?
 8. Hvilke varer fra Norden kunne vikingene selge når de reiste ut for å handle?
 9. Hvor reiste de fleste danske, svenske og norske vikingene?
 10. Hva betyr Norge?
 11. Hva skjedde på bygdetinget?
 12. Hvilke oppgaver hadde kvinnene i vikingtiden?
 13. Hva er en trell?
 14. Hva er Åsgard, Midgard og Utgard?
 15. Hvilke oppgaver hadde gudene Odin, Tor og Frøy?
 16. Hva var et hov?
 17. Hva fant arkeologene i Osebergskipet?
 18. Hvordan klarte Harald Hårfagre å bli konge over hele Norge?
 19. Hva var lagtinget og leidangen?
 20. Hvem var de viktigste fiendene til Olav Haraldsson i slaget på Stiklestad i 1030?