Fasit til repetisjonsoppgaver. Kap. 1 Forhistorien

  1. Når, hvordan og hvorfor kom de første menneskene til Norge?

        De første menneskene kom ca. 10 000 år f.Kr. med skinnbåter eller på isen over Nordsjøen på jakt etter reinsdyr, sel og hval.

  1. Hvorfor kalles den eldste delen av norgeshistorien steinalderen?

        Den eldste delen kalles steinalderen, fordi menneskene brukte mest stein til å lage redskaper og våpen.

  1. Hva levde menneskene av i eldre steinalder?

        De levde av å jakte, fiske og av å samle spiselige røtter, skjell, bær og fugleegg.

4.    Hva er en helleristning og hva forteller de om steinaldermenneskene?

       En helleristning er en tegning som er lagd på steinflater. De viser dyra menneskene jaktet på og folk som går på jakt, fisker, går på ski eller danser.

  1. Hvor kom de første bøndene fra og hva betyr ordet ”bonde”?

        De første bøndene var fra Midtøsten. Bonde betyr ”en som ble boende på samme sted”. Bøndene dyrket korn eller hadde husdyr.

  1. Hva er indoeuropeiske språk?

         Indoeuropeiske språk tilhører den indoeuropeiske språkfamilien. De fleste språk som snakkes i Europa i dag tilhører denne familien.

  1. Hvordan oppstod samisk språk og kultur?

        Jegerflokker som hadde innvandret fra Vest-Europa blandet seg med folk som kom fra Finland og Russland og utviklet en ny kultur med eget språk.

  1. Hva er bronse?

        Bronse er et metall som består av tinn og kopper.

  1. Når var bronsealderen?

        Bronsealderen varte fra 1800 f.Kr. til 500 f.Kr.

10.   Hvordan ble åkrene pløyd i bronsealderen?

        I bronsealderen ble åkrene pløyd med ploger av tre som ble trukket av okser eller hester.

11.  Hvordan lagde bronsealderkvinnene klær?

       Bronsealderkvinnene spant tråd og vevde tøy av saueull.

12.  Hva kan vi se på helleristningene fra bronsealderen?

       Bronsealderristningene viser religiøse seremonier som skulle gi menneskene gode avlinger og mange barn.

13.  Når var jernalderen?

       Jernalderen varte fra 500 f.Kr til 800 e.Kr.

14.  Hvordan endret klimaet seg i begynnelsen av jernalderen?

       I jernalderen ble det kaldere, og det regnet og snødde mer enn før.

15.  Hva kan navnene på de eldste gårdene i landet fortelle om naturen på stedene de ligger ?

       Navnene på de eldste gårdene viser at de ligger på åser med tørr sandjord.

16.  Hvordan ble jern lagd i jernalderen?

       Jernet ble smeltet av malm som ble funnet i myrer.

17.  Hvorfor førte bruken av jernredskaper til at folketallet steg?

       Redskaper av jern gjorde det lettere å bygge gårder hvor det ble dyrket mer korn og holdt flere husdyr enn før.

18.  Hva er runer?

       Runer er skrifttegn som ble brukt i jernalderen og vikingtiden.

19.  Hva kaller vi de rikeste og mektigste bøndene i jernalderen?

       Vi kaller de mektigste jernalderbøndene høvdinger.