Repetisjonsoppgaver. Kap. 1 Forhistorien

 1. Når, hvordan og hvorfor kom de første menneskene til Norge?
 2. Hvorfor kalles den eldste delen av norgeshistorien steinalderen?
 3. Hva levde menneskene av i eldre steinalder ?
 4. Hva er en helleristning og hva forteller de om steinaldermenneskene?
 5. Hvor kom de første bøndene fra og hva betyr ordet ”bonde”?
 6. Hva er indoeuropeiske språk?
 7. Hvordan oppstod samisk språk og kultur?
 8. Hva er bronse?
 9. Når var bronsealderen?
 10. Hvordan ble åkrene pløyd i bronsealderen?
 11. Hvordan lagde bronsealder-kvinnene klær?
 12. Hva kan vi se på helleristningene fra bronsealderen?
 13. Når var jernalderen?
 14. Hvordan endret klimaet seg i begynnelsen av jernalderen?
 15. Hva kan navnene på de eldste gårdene i landet fortelle om naturen på stedene de ligger ?
 16. Hvordan ble jern lagd i jernalderen?
 17. Hvorfor førte bruken av jernredskaper til at folketallet steg?
 18. Hva er runer?
 19. Hva kaller vi de rikeste og mektigste bøndene i jernalderen?