Kapittel 2: Vikingtiden (800 - 1050 e.Kr.)

Mannshode fra vogna som ble funnet på Osebergskipet. Mannshode fra vogna som ble funnet på Osebergskipet. Vikingene var mer enn røvere og krigere. De var også bønder, skipsbyggere, handelsmenn og oppdagelsesreisende. De grunnla nye byer og riker i fremmede land.

Mange av dem ble kristne, og de så hvordan utenlandske konger styrte. Det kan være med på å forklare hvorfor Norge, Sverige og Danmark ble samlet til egne stater mot slutten av vikingtiden.

Hva har du lært om vikingtiden? Bruk oppgavene og test kunnskapene dine.

 

Begrep

 • Vikingtiden: Tiden fra 800 til 1050 e.Kr. In English
 • Vikinger: Sjøfolk fra Nordensom dro på handels- og plyndringsferder. In English
 • Historisk tid: Tiden etter 800 e.Kr. Fra og med vikingtiden brukes først og fremst skriftlige kilder for å beskrive det som har skjedd. In English
 • Odin: Vikingenes mektigste og klokeste gud. Han var krigsgud for høvdinger, konger og krigere. In English
 • Saga: Fortelling om guder, helter og konger fra vikingtiden og middelalderen. In English
 • Myte: Fortelling om guder og om hvordan verden har blitt til. In English
 • Tor: Odins yngste sønn. Han var tordengud og guden for folk flest. In English
 • Valhall: Vikingenes paradis og Odins bolig. In English
 • Frøy: Mannlig fruktbarhetsgud. In English
 • Frøya: Kvinnelig fruktbarhetsgudinne. In English
 • Åsgard: Gudenes rike. In English
 • Midgard: Menneskenes rike. In English
 • Utgard: Den delen av verden som vikingene trodde lå utenfor gudenes og menneskenes verden. In English
 • Kristoffer Columbus: Italiensk handelsmann som seilte til Amerika i1492. In English
 • Rollo: Vikinghøvding som ble hertug i den franske provinsen Normandie. In English
 • Wilhelm Erobreren: Hertug av Normandie som var en slektning av vikinghøvdingen Rollo. Wilhelm erobret England i 1066 og ble konge der. In English
 • Leiv Eriksson: Viking fra Grønland som seilte til Nord-Amerika omkring år 1000. In English
 • Skiringssal: Handelsplass ved Oslofjorden i Vestfold i vikingtiden. In English
 • Hedeby: Danmarks største vikingby som lå sør på Jylland. In English
 • Ottar: Vikinghøvding fra Nord-Norge som besøkte den engelske kongen Alfred den store omkring 890 e.Kr. In English
 • Langhus: Langt hus bygd av jord, stein og tre for mennesker og husdyr. In English
 • Bygdeting: Forsamling av frie menn som kom sammen i bygdene for å drøfte saker av felles interesse, løse konflikter og dømme folk som brøt lovene. In English
 • Treller: Vikingenes slaver. In English
 • Gravhaug: Gravsted på bondefamiliens gårder før kristendommen ble innført. In English
 • Osebergskipet: Vikingskip som ble gravd ut på gården Oseberg i Vestfold i 1904. In English
 • Harald Hårfagre: Vikinghøvding som ble den første kongen i Norge. In English
 • Lagting: Forsamling av bønder som lagde lover for en landsdel under ledelse av en lagmann. In English
 • Leidang: Sjøforsvarsordning som gikk ut på at bøndene utrustet krigsskip som ble brukt av kongen til å forsvare landet. In English
 • Håkon den gode: Norsk konge som samarbeidet med bøndene om å lage lover for flere landsdeler og en sjøforsvarsordning langs norskekysten. In English
 • Olav Haraldsson: Konge som kjempet for å innføre kristendommen i Norge. Etter sin død ble han gjort til helgen av den katolske kirken og fikk navnet Olav den hellige. In English
 • Stiklestad: Gård nord for Trondheim hvor kong Olav Haraldsson ble drept i 1030. In English
 • Ladejarlene: De mektigste vikinghøvdingene i Trøndelag. In English