Kapittel 3: Middelalderen (1050 - 1537)

Etter slaget på Stiklestad i 1030 ble vikingenes religion ersattet av kristendommen. Kongen og kirken fikk stor makt, de første byene ble grunnlagt, og det norske riket ble utvidet med flere øyer i Atlanterhavet. Og i 1274 fikk Norge en lov som gjaldt for hele landet.

Men i 1349 kom pestsykdommen svartedauden til landet. Kanskje døde så mange som halvparten av befolkningen. Den norske staten mistet skatteinntekter og makt og kom etter hvert under dansk styre.

Bruk oppgavene og test kunnskapene dine om norsk middelalder.

Heddal stavkirke i Telemark er den største stavkirken som er bevart fra norsk middelalder. Heddal stavkirke i Telemark er den største stavkirken som er bevart fra norsk middelalder. (NTBscanpix)

 

 

Begrep

 • Middelalderen: Perioden fra vikingtiden sluttet midt på 1000-tallet frem til 1537 da Norge ble en del av Danmark. In English
 • stavkirke: Kirker av tre som ble bygd av rike bønder. In English
 • helgen: Død person som ble gjort hellig av den katolske kirken. Den mente at helgenene levde videre etter døden hos Gud og Jesus i himmelen. De kunne ta imot bønner fra og utføre mirakler for mennesker som levde på jorda. In English
 • erkebiskop: Øverste leder for den katolske kirken i stater og større områder. In English
 • Nidaros: Navn på byen Trondheim i middelalderen. Byen var et de viktigste målene for katolske pilegrimer i Europa. In English
 • Nidarosdomen: Norges største kirkebygning som ble reist over kisten til Olav den hellige. In English
 • katedralskole: Skoler opprettet av den katolske kirken for å utdanne prester og kongstjenere. In English
 • biskop: Prest som er øverste leder for de kristne innenfor en landsdel. In English
 • Birkebeinere: Soldatene til kong Sverre som hadde sko laget av bjørkenever (bjørkebark). In English
 • årestue: bolighus av tømmerstokker med jordgulv, ildsted midt på golvet og et røykhull (ljore) i taket. In English
 • leilending: Bonde som leide jord av kirken, kongen eller adelen. In English
 • adel: Familier som tilhørte overklassen (aristokratiet) i en stat. In English
 • hertug: Adelsmann som oftest var i slekt med kongefamilien. In English
 • jarl: Adelsmann som kom fra gamle høvdingslekter. In English
 • lendmenn: Storbønder som hadde fått jordeiendommer av kongen for å hjelpe ham i krig. De tilhørte den norske adelen (aristokratiet) i middelalderen. In English
 • sysselmann: Kongelig representant ute i distriktene. Han krevde inn skatt, hadde politimyndighet og kontrollerte leidangsskipene. In English
 • riksvåpen: Kjennetegn/symbol for konger og stater. In English
 • Håkonshallen: Stor bygning av stein i Bergen. Kong Håkon Håkonsson bygde den midt på 1200-tallet. In English
 • tørrfisk: Torsk som blir tørket på stativer av trestokker (hjell). In English
 • Svartedauden: Smittsom pestsykdom som rammet Europa midt på 1300-tallet. In English
 • ødegård: Gård som ble forlatt etter Svartedauden. In English
 • Hanseatene: Tyske kjøpmenn som samarbeidet i Hansaforbundet om handel i Nord-Europa under ledelse av byen Lübeck. In English
 • katolikk: Tilhenger av den universelle (verdensomspennende ) kirken som ledes av paven i Roma.
 • Olav Engelbrektsson: Norges siste katolske erkebiskop som flyktet fra landet i 1537. In English