Kapittel 7: Norge i krig (1940 - 45)

9. april 1940 gikk Tyskland til krig mot Norge. Etter to måneder var hele landet okkupert. Regjeringen og kongefamilien måtte flykte til London og fortsatte kampen derfra.

Adolf Hitler bestemte at det nazistiske partiet Nasjonal samling skulle styre landet sammen med tyskerne. Men mange nordmenn samlet seg til motstand for å stoppe nazistenes planer. Flere av dem ble arrestert og drept.

I 1945 var krigen tapt for tyskerne, og kongen og regjeringen kunne vende tilbake til et fritt land.

Hva har du lært om Norge under andre verdenskrig? Test kunnskapene dine ved hjelp av oppgavene.  

Tyske tropper på Karl Johan i Oslo, 9. april 1940. Tyske tropper på Karl Johan i Oslo, 9. april 1940. (NTBscanpix)

    

Begrep

  • Vidkun Quisling: Offiser som stiftet det nazistiske partiet Nasjonal Samling (NS) i 1933. Gjennomførte et statskupp våren 1940 og samarbeidet tett med tyskerne under andre verdenskrig. Ble dømt til døden som landsforræder og henrettet ved skyting høsten 1945. In English
  • Oscarsborg festning: Festning ved Drøbak i Oslofjorden som var utstyrt med store kanoner og torpedoer. De ble brukt til å senke det tyske krigsskipet Blücher 9. april 1940. In English
  • Joseph Terboven: Tysk nazist som var Adolf Hitlers øverste representant i Norge. In English
  • London-regjeringen: Norsk regjering som oppholdt seg i London fra 1940 til 1945 under ledelse av statsminister Johan Nygaardsvold. In English
  • Håkon 7.: Norsk konge 1905-1957. Gjorde en stor innsats i kampen mot nazistene under andre verdenskrig. In English
  • Hjemmefronten: Hemmelig motstandsbevegelse som kjempet mot de norske nazistene og de tyske okkupantene. In English
  • Milorg: Hemmelig hær som fikk våpen og utstyr fra London-regjeringen. In English
  • Norges kommunistiske parti (NKP): Politisk parti stiftet i 1923 av folk som ville samarbeide nært med kommunistpartiet i Sovjetunionen. Partiet gikk sterkt tilbake i 1930-årene, men fikk mange nye tilhengere under andre verdenskrig. In English