Kapittel 9: Det moderne Norge (1972 - )

I 1970-årene ble det funnet olje og gass på havbunnen utenfor norskekysten. Disse ressursene ga staten enorme inntekter og gjorde Norge til et av de rikeste  landene i verden. En del av oljepengene ble brukt til å styrke velferdsstatens tilbud. Men mesteparten av inntektene ble satt inn i et oljefond som skal være til nytte for framtidige generasjoner.

Samene fikk sin egen folkevalgte forsamling i 1989, Sametinget. Sametinget skal bidra til å styrke samenes politiske stilling.

I 1994 sa et flertall i folket nei til medlemskap i Den europeiske union (EU), men Norge har likevel valgt å samarbeide tett med EU på en rekke områder.

Fram mot år 2000 økte tallet på innvandrere. Flere kvinner tok utdanning og arbeid, og de fikk mer å si i næringslivet og politikken. For folk flest ble hverdagen mer og mer preget av datamaskiner, mobiltelefoner og internett.

Prøv oppgavene og sjekk hva du husker fra dette kapitlet. 

Den nye operaen i Oslo ble åpnet i 2008. Den nye operaen i Oslo ble åpnet i 2008. (NTBscanpix)

Begrep

  • Oljefondet: Inntekter fra olje- og gassproduksjon til den norske staten som er investert i aksjer, verdipapirer og eiendom. Verdiene skal brukes til å dekke statens utgifter i fremtiden. Fondet heter i dag Statens pensjonsfond utland. In English
  • Kåre Willoch: Statsminister fra Høyre 1981-1986. Han ledet en regjering som åpnet for mer konkurranse i næringslivet, lavere skatter og mindre statlig styring. In English
  • Fremskrittspartiet: Politisk parti stiftet i 1972 som vil minske statens makt og senke skattene. In English
  • Alta-aksjonen: Protestaksjon mot bygging av et kraftverk ved Alta-elva i Finnmark. In English
  • Sametinget: Folkevalgt organ for den samiske befolkningen i Norge. Forsamlingen har rådgivende myndighet og møttes for første gang i 1989. In English
  • Gro Harlem Brundtland: Norges første kvinnelige statsminister. Hun representerte Arbeiderpartiet og var regjeringssjef i 1981, 1986-1989 og 1990-1996. In English
  • 8. mars: Den internasjonale kvinnedagen. Merkedag for å styrke kampen for kvinners rettigheter. In English
  • EØS-avtalen: Avtale fra 1992 mellom Norge, Island, Liechtenstein og EU om adgang til EUs indre marked In English
  • Benjamin Hermansen: Gutt med innvandrerbakgrunn som ble drept av rasister på Holmlia utenfor Oslo i 2001. In English
  • Anders Behring Breivik: Høyre-ekstremist som utførte terrorangrep mot regjeringskvartalet i Oslo og medlemmer av Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF på Utøya 22. juli 2011. Terroristen drepte 77 mennesker i protest mot Arbeiderpartiets liberale innvandringspolitikk. In English