Lydfiler til kapittel 9

  • Introduksjon til Det moderne Norge (1972-) s. 115 1:13
  • Oljerikdom og nye reformer s. 116 - 117 3:21
  • Framgang for Høyre og Fremskrittspartiet s. 118 - 119 2:18
  • Samene vil styr seg selv s. 120 - 121 3:14
  • Kvinnerevolusjonen s. 122 - 123 4:03
  • Det nye flerkulturelle Norge s. 124 - 125 2:47
  • Norge rundt år 2000 s. 126 - 127 3:10
  • Norge rundt år 2000 s. 128 - 129 1:48