Lydfiler til kapittel 6

  • Introduksjon til Det frie Norge (1905 - 1940) 1:33
  • Fra frihetsoptimisme til verdenskrig (1905 - 1918) s. 78 - 79 3:20
  • Norge og første verdenskrig s. 80 - 81 2:04
  • Økonomisk krise, revolusjonsfrykt og klassekamp s. 82 - 83 2:43
  • Krise og frangang i 1930 - årene s. 84 - 85 3:38
  • Norge og verden 1919 - 1939 s. 86 - 87 3:08