Lydfiler til kapittel 4

  • Introduksjon til Norge under Danmark s. 41 1:07
  • Norge blir protestantisk s. 42 - 43 3:04
  • Danskekongen får mer makt s. 44 - 45 2:51
  • Menneskene på landet s. 46 - 47 2:14
  • Samene i Danmark - Norge s. 48 - 49 2:20
  • Næringer i framgang s. 50 - 51 2:48
  • Byer og festninger s. 52 - 53 2:41
  • På vei mot selvstendighet s. 54 - 55 3:53